produkt složení krémování/
výměna iontů
posun pH P2O5-obsah
(± 1 %)
pH (1 %)
(± 0.3)
JOHA ® S 85 E 339, E 452 o/x +0.2/+0.4 55.3 8.4
JOHA ® S 228 E452, E451, E450 xx/xx +0.2/+0.4 64.0 8.6