MILCOM servis a.s. je ryze českou společností, která byla založena v r. 1991. Většina zaměstnanců patří ve své profesi mezi špičkové odborníky mlékárenského průmyslu. Společnost ihned po svém vzniku zaměřila svoji činnost především na odbornou a poradenskou činnost v daném odvětví, a to nejen s ohledem na nové podmínky soukromého podnikání, ale zejména na přenášení poznatků a harmonizaci našich předpisů a výrobní praxe s mlékařsky vyspělými zeměmi, zejména EU.
Svoji pozornost zaměřila především do oblasti spolupráce s organizacemi potravinářského a mlékárenského průmyslu. Díky zahraničním kontaktům svých pracovníků a jejich odborné kvalifikaci mohla společnost svoji činnost podstatně rozšiřovat, a to nejen do oblasti obchodní, v které získala řadu zastoupení renomovaných zahraničních firem, ale i do oblasti vlastní výroby. Svoji činnost rozšiřuje i do dalších průmyslových oblastí.
Společnost tvoří 5 obchodních, poradenských a správních středisek a dva výrobní závody. Celkem společnost zaměstnává cca 90 pracovníků.


Nosnými organizačními jednotkami a.s. jsou dva výrobní závody.
Závod služeb v Brandýse nad Labem poskytuje jak služby:

 • prodej a dopravu žíravin třídy 8 jak v pevném stavu (louh sodný), tak v tekuté formě (louh sodný a draselný, kyseliny dusičná, sírová, chlorovodíková, fosforečná, chlornan sodný, fluorovodík) ve specielních cisternách, rovněž i solanku a kapalný chlor v tlakových lahvích, navazuje i odvoz tekutých odpadů v cisternách, prodej průmyslového kyselého kaseinu
 • dodávky lepidel Jowat

tak výrobu:

 • potravinářskou, která je zaměřena jak na odběratele pro další zpracování, tak na spotřebitelský sortiment. Jedná se zejména o tyto výrobky:
  • tukové polevy kakaové nebo barevné
  • tavené sýry (se šunkou, se žampiony, s Nivou, s kapií, česnekový, s pažitkou, smetanový, …)
  • jogurtové dresinky, karamelové krémy, široký sortiment toppingů - čokoládové s různými příchutěmi, karamelové druhy, s ovocnými příchutěmi, jogurtové dezerty třívrstvé v různých kombinacích příchutí

Závod autocisterny - Stará Boleslav vyrábí a nabízí:
nerezové autocisterny pro přepravu dalších komodit (voda, víno atd.), cisterny pro letiště atd.
plastová tvořítka pro výrobu sýrů
potravinářské hadice, čerpadla a technické příslušenství, včetně čistících prostředků pro autocisterny pro svoz mléka
nerezové a ocelové nádrže včetně konstrukcí
opravy návěsů a přívěsů (servisní služba pro PANAV a.s.)
opravy automobilů AVIA

Společnost MILCOM zároveň spolupracuje s firmou Bartec v oblasti laboratorních zařízení navazujících na zařízení firmy Foss.

Cílem spolupráce s oběma partnery je modernizace svozu mléka, odběry vzorků mléka automatickými vzorkovači, identifikace vzorků a dodavatelů, zpracování dat v celé této oblasti a softwarové vybavení od odběru vzorků až po jejich vyšetření v centrálních laboratořích a mlékárnách.
Snaha o poskytování služeb vedoucích ke zkvalitnění výroby a výrobní základny v mlékárenském a potravinářském průmyslu je koncentrována do činnosti střediska kvality mléka a potravin, které nabízí:

 • poradenskou činnost v oblasti hygieny a jakosti syrového kravského mléka, jejího hodnocení a zpeněžování mléka, a to jak přímým výkonem této činnosti, tak organizací odborných seminářů, spoluprací s Českomoravským svazem mlékárenským a zájmovými a odbornými organizacemi výrobců mléka, publikační činností atd.
 • služby pro zpracování metodických postupů hodnocení jakosti mléka, zejména centrální laboratoře. K tomu využívá i své poznatky ze spolupráce s Českým komitétem IDF a členství ve skupině AFEMA
 • ve spolupráci s VÚM Praha (a jeho akreditovanou laboratoří) činnost referenčního metodického centra pro hodnocení jakosti mléka a centrální laboratoře, dodávky referenčních vzorků a organizaci kruhových testů, prováděných VÚM Praha, při vyšetřování obsahových složek mléka moderní instrumentální techniku
 • rychlotesty pro kontrolu jakosti syrového kravského mléka, zejména počtu somatických buněk, močoviny, inhibičních látek atd.
 • dodávky vybavení autocisteren moderní měřící technikou, zejména průtokoměry a automatickými vzorkovači mléka, zajišťujícími reprezentativní odběr vzorků mléka pro jeho jakostní hodnocení a zpeněžování, zpracování a přenos dat od identifikace dodavatelů, vzorkovnic, přenosu do mlékáren a centrálních laboratoří atd.
 • ve spolupráci s fy FOSS (DK) dodávky nejmodernějších laboratorních přístrojů pro rozbory jakosti mléka, a to pro stanovení obsahových složek mléka, celkového počtu mikroorganismů, vybraných patogenů a počtu somatických buněk. Ve spolupráci s touto firmou v současné době rozšiřuje své aktivity i do dalších odvětví potravinářského průmyslu, a to zejména přístroji pro kontrolu jakosti vína, cukrovinek, masa, pokrmových tuků a dalších. Zároveň poskytuje ve spolupráci s fy Gerber Instruments (CH) dodávky dalších pomůcek pro laboratoře mlékárenského průmysluDalším významným článkem společnosti v oblasti podpory jakosti je Středisko technologie a normalizace, které je partnerem pro Ministerstvo zemědělství ČR, Českomoravský svaz mlékárenský a zemědělské a mlékárenské podniky při probíhajících změnách v potravinářské legislativě ČR a její harmonizace s legislativou EU, při zajišťování požadavků na jakost mléka a mlékárenských výrobků a při přípravách těchto podniků na vstup do EU.
Středisko nabízí a zajišťuje:

 • vypracování metod zkoušení pro mléko a mléčné výrobky podle české a mezinárodní legislativy (ČSN, EN, ISO)
 • výklad vyhlášek k novelizovanému zákonu o potravinách a tabákových výrobcích č. 306/2000, vztažených k mlékárenské problematice
 • vypracování správné textace na obalech mléka a mléčných výrobcích
 • expertní posudky Codexu Alimentarius, Komise pro mléko a mléčné výrobky
 • tvorbu, příp. aktualizaci systému kritických bodů HACCP podle vyhlášky č. 147/1998 Sb., o konzultaci a ověřování tohoto systému, včetně vypracování dokumentace
 • technologické poradenství pro mlékárenskou výrobu, zpracování technologických postupů, THN a jakostních norem
 • technologický servis a dodávky tavících solí JOHA firmy BK Giulini (SRN)
 • technologický servis ve spolupráci s firmou O.K.Servis při aplikaci syřidel Fromase, Maxiren, protiplísňových přípravků Delvocid, vosků a nátěrových materiálů pro sýry fy DSM FOOD Specialties (Gist-Brocades NL)

Středisko projekce a montáže

 • zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky žíravinového hospodářství především pro podniky potravinářského a sklářského průmyslu.

Středisko obchodních služeb

 • provádí dovozy obalových a pomocných materiálů

Oddělení propagace nabízí:

 • zajišťuje výstavy, plošnou reklamu, panely, tiskoviny, poutače, reklamní předměty atp.

Středisko informačních technologií nabízí:

 • prodej a servis výpočetní techniky, instalace počítačových sítí
 • školení uživatelů výpočetní techniky, zajišťování spotřebního materiálu
 • prodej a podpora ekonomického software SB KOMPLET®