produkt složení krémování/
výměna iontů
posun pH P2O5-obsah
(± 1 %)
pH (1 %)
(± 0.3)
JOHA ® K E 450, E 338 xxx/o -1.0/-1.5 64.8 2.8
JOHA ® T neu E 339 o/o +1.0/+1.5 41.0 11.9